Villkor för hundpensionatet

Besök

Alla besök hos oss förbokas. Ankomst vid annan tid än överenskommen debiteras alt. bokas om.

Håll hunden kopplad under besöket och respektera den aktivitet som redan pågår på gården.

Hämtning & lämning

Hämtning och lämning sker enligt överenskommen tid vid bokning. Hämtning och lämning vid obekväma tider kan ordnas mot en extra kostnad.

Avbruten/förlängd vistelse

Uppsägningstid för båda parter under pågående vistelse framgår i avtalet som signeras på plats vid lämning av hund.

Om ni önskar förlänga vistelsen ordnar vi det i mån av plats.

Avbokning

Avbokning under lågsäsong skall ske senast 14 dagar innan bokad vistelse. Avbokningar som sker senare än 14 dagar debiteras med 30% av totalkostnaden för den inbokade vistelsen. 

 

Avbokningar under högsäsong/storhelger skall ske senast 14 dagar innan bokad vistelse. Avbokning som sker senare än 14 dagar men tidigare än 7 dagar innan vistelsens start debiteras med 50%, avbokning som sker senare än 7 dagar innan vistelsens start debiteras med fullt pris. 

 

Avbokningar som sker närmare än 48 timmar innan vistelsens start debiteras alltid med fullt pris. 

 

Vid sjukdomsfall eller skada återfår hela beloppet om läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. 

Priser

Priset gäller per påbörjat dygn och alla priser är ink. moms.

Betalning

Betalning sker via kort eller Swish på plats eller faktura.

Avtal

Vi använder oss av ett separat avtal som signeras i samband med incheckning av Er hund och som går att finna på vår hemsida.

Behandling av personuppgifter

Ett gårdsliv Gammelbyn AB behandlar kundens personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen. Laglig grund för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal enligt artikel 6.1.b Allmänna dataskyddsförordningen.

Vaccinationer

Din hund behöver vara vaccinerad mot följande sjukdommar och kunna uppvisa intyg för dessa vid ankomst.

D = Distemper (valpsjuka)

H = Hepatitis (leverinflammation)

P = Parvoviruisinfektion

Pi = Parainfluensa (kennelhosta)


De tre översta vaccinen DHP tas om var tredje år och vaccinet

Pi/KC mot kennelhosta skall tas om varje år.

Krav

Din hund ska vara frisk från smittsamma sjukdomar och parasiter.

Din hund skall vara försäkrad. Om din hund inte är försäkrad upprättas ett separat avtal där ägaren förbinder sig att ansvara för eventuella kostnader.

Veterinärvård

Vi förbehåller oss rätten att bedöma om akut veterinärvård krävs och agerar därefter.

Ägaren kontaktas för samråd om veterinärvård. För det fall ägaren eller kontaktpersonen inte kan nås kommer Ett gårdsliv Gammelbyn AB att samråda med veterinär och ge hunden lämplig vård. 

Hundägaren står för alla kostnader vid sjukdom.

Kontaktperson

Vid incheckning av er hund ska uppgifter till en kontaktperson lämnas till oss. En kontaktperson ska kunna hämta hunden vid avbruten vistelse och för oss gå att kontakta om hundägaren inte går att nå. 

Foder

Om ni ej tar med eget foder till hunden ska det meddelas i samband med bokning .

Vi säljer ett hundfoder från Standardt till våra kunder.

Löptikar

Löptikar tas emot av plats.

Sociala medier

Vid incheckning av er hund accepterar ni att vi får fotografera er hund och nyttja dessa bilder på våra sociala kanaler.

Godkännande

Vid bokning godkänns automatiskt dessa villkor av kund.