Villkor för hunddagiset

Besök

Alla besök hos oss förbokas. Ankomst vid annan tid än överenskommen debiteras alt. bokas om.


Håll hunden kopplad under besöket och respektera den aktivitet som redan pågår på gården.


Hämtning & lämning

Hämtning och lämning sker efter överrenskommen tid.

Priser

Priset gäller per dag och betalas aningen på plats eller per faktura i slutet av varje månad.

Betalning

Sker per faktura eller på plats med kort eller Swish.

Avtal

Vi använder oss av ett separat avtal som signeras i samband med inskrivning hos oss. Avtalet finns att hitta på vår hemsida.

Behandling av personuppgifter

Ett gårdsliv Gammelbyn AB behandlar kundens personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen. Laglig grund för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal enligt artikel 6.1b Allmänna dataskyddsförordningen.

Sociala medier

Vid inskrivning av er hund accepterar ni att vi får fotografera er hund och nyttja dessa bilder på våra sociala kanaler.


Godkännande

Vid inskrivning godkänns automatiskt dessa villkor av kund.


Vaccinationer

Din hund behöver vara vaccinerad mot följande sjukdommar och kunna uppvisa intyg för dessa vid ankomst.


D = Distemper (valpsjuka)

H = Hepatitis (leverinflammation)

P = Parvoviruisinfektion

Pi = Parainfluensa (kennelhosta)


De tre översta vaccinen DHP tas om var tredje år och vaccinet Pi mot kennelhosta skall tas om varje år.


Krav

Din hund ska vara frisk från smittsamma sjukdomar och parasiter.


Din hund skall vara Id-märkt med tatuering eller chip.


Din hund skall vara försäkrad. Om din hund inte är försäkrad eller försäkringsintyg inte kan uppvisas upprättas ett separat avtal där ägaren förbinder sig att ansvara för eventuella kostnader.


Veterinärvård

Vi förbehåller oss rätten att bedöma om akut veterinärvård krävs och agerar därefter. Ägaren kontaktas för samråd om veterinärvård. För det fall ägaren inte kan nås kommer

Ett gårdsliv Gammelbyn AB att samråda med veterinär och ge hunden lämplig vård.


Hundägaren står för alla kostnader vid sjukdom.


Hundkompisar

Som dagshund bor hunden tillsammans med andra hundar. Vi anpassar hundgrupperna efter individer och har endast stabila hundgrupper där hundarna trivs ihop.